Tarptautinei šachmatų kompozicijos dienai pažymėti skirto konkurso rezultatai

Lietuvą šiame konkurse atstovavo Viktoras Paliulionis, Mečislovas Rimkus, Antanas Vilkauskas. Prizais ir atžymom buvo įvertinti du Viktoro Paliulionio ir trys Mečislovo Rimkaus kūriniai.

Plačiau apie konkurso rezultatus: PDF (rusų kalba).

Viktoras Paliulionis
4 prizas
 

Sprendimas

I.1.Žf6  Ra4  2.Kc4  Re8  3.Žd7  Kc7  4.Va7+  Kd6  5.Kb5  Kd5  6.Ka6  Kc4  7.Žb6+  Kb4  8.Bb7  Rb5#.
II.1.Ke4  Rd5+  2.Kf5  Kd8  3.Bf8+  Ke7  4.Kg6  Rf7+  5.Kh7  Ke6  6.Vh8  Kf5  7.Žg7+  Kg5  8.Bg8  Rg6#.

Idealūs matai aidai priešinguose lentos kraštuose.

h#8 2.1... 2+4

Mečislovas Rimkus
5 prizas
 

Sprendimas

1.Kd6  Žxh3  2.Ke5  Kg2  3.Rd6  Žg5  4.Kf4  Kg1  5.Kg3  Žf3  6.Kh3  Kh1  7.Rg3  Žg1#. 

Baltosios figūros sugrįžta į pradines padėtis.

h#7 2+5

Mečislovas Rimkus
2 garbės pažyma
 

Sprendimas

I. 1.Vf3+  Kg1  2.Va8  Kf2  3.f3  Ke3  4.e1Ž  Kd4  5.Žd3  Kc4  6.Žc5  Kb5  7.Žb7  Žc6#. 
II. 1.Vg8  Žxf5  2.Vb8  Kg2  3.Kb7  Kf3  4.Kc8  Ke4  5.e1B+  Kd5  6.Be8  Kc6  7.Bd8  Že7#. 
h#7 2.1... 2+7

Viktoras PALIULIONIS
Speciali garbės pažyma
 

Sprendimas

I.1.Bc4  Bb6  2.Kc5  Bab4  3.Vd4  B4b5#.
II.1.Kd5  Kh2  2.Bd4  Bac4  3.Ve4  B4c5#.
III.1.Ke5  Bd6  2.Be4  Bad4  3.Vf4  B4d5#.
IV.1.Ve5  Ba3  2.Bb5  Bac3  3.Bd5  B6c4#.


h#3 4.1... 3+3

Mečislovas Rimkus
1 pagyrimo pažyma
 

Sprendimas

a) 1.Žf4  Rg1  2.Bf2  Rd5+  3.Ke3  Rxf2#.
b) 1.B7b6  Rb3  2.Kd4  Kxf5  3.Žc3  Rxb6#.
c) 1.B2b3  Rb6  2.Kd5  Kf4  3.Žc6  Rxb3#.
d) 1.Ke5  Rg8  2.Bf7  Rxd4+  3.Ke6  Rxf7#.

h#3 b)Ke1->g5
c)+Sd5->d4
d)+Kg5->e8
5+9