33-ojo "Chess Composition Microweb" teminio sudarymo konkurso rezultatai

http://jurajlorinc.com svetainėje paskelbti 33-ojo "Chess Composition Microweb" teminio sudarymo konkurso (33rd TT CCM) konkurso rezultatai.
Tema: Sutarto mato uždavinys su bent viena paaukštinta figūra pradinėje padėtyje.
Tarp atžymėtų kompozicijų pateko du Viktoro Paliulionio kūriniai.