Jubiliejinio konkurso "Milan Vukcevich 75" rezultatai

Tarp atžymėtų kūrinių - Viktoro Paliulionio miniatiūra.

Viktoras PALIULIONIS
Milan Vukcevich 75 JT
2nd Honorable Mention
 

Sprendimas

h#4,5 3 sprendimai 3+3


Konkurso apžvalga anglų kalba: (PDF) .