Jubiliejinis konkursas "Ю.Фокин-90"

Paskelbti preliminarūs jubiliejinio konkurso "Ю.Фокин-90" rezultatai:
http://www.selivanov.ru/newss/?act=show_news&id=418

Sutarto mato sekcijoje (http://www.selivanov.ru/download/Awards/Drugie/2015/Fokin-h.pdf) apdovanojimus gavo Viktoro Paliulionio, Mečislovo Rimkaus ir Antano Vilkausko kompozicijos.

Viktoras PALIULIONIS
JK "Ю.Фокин-90"
I garbės atžyma
 

Sprendimas

I.  1.Bd3  Ba6  2.Vb4+  Kc2  3.Kd5  Ba5+  4.Kc4  ed3#,
II.  1.Vd5  Kc1  2.Ke4  Kxd2  3.e5  Bf6  4.Rf3  ef3#,
III.  1.Žf6  Bxd4 2.Rd6  Bg4  3.Bd4  e3  4.Be4  Bg5#,
IV.  1.Kf6  e4  2.Kg7  e5  3.Rf6  ef6+  4.Kf8  Bd8#.
h#4 4 sprendimai 3+9
Mečislovas Rimkus
JK "Ю.Фокин-90"
IV garbės atžyma
 

Sprendimas

a) 1.Že6  fe6  2.c1Ž  e7  3.Že2  e8V  4.Žd4  Žb6#, 
b) 1.Žg6  fg6  2.c1R  g7  3.Kh7  g8B  4.Rh6  Žxf6#. 
h#4 b) Kd5->h6 3+6
Antanas Vilkauskas
JK "Ю.Фокин-90"
II pagyrimo atžyma
 

Sprendimas

a) 1.Ža3  Rxd6  2.Rc6  Re5+  3.Kc5  Rc3  4.Kd6  Rb4#, 
b) 1.Kc5  Žxd5  2.Kc6  Žxe3  3.Bc5  Žxc2  4.b5  Žb4#. 
h#4 b) Rb4=Žb4 3+14