Maskvos konkursas 2016

Sutarto mato skyriaus rezultatai: (PDF).

Viktoras Paliulionis
Maskvos konkursas, 2016
1-2 prizas

white Kg8 Bh1 black Qh3 Kg6 Re7f6 Bg2 Sb6
h#7 2+6
1.Bg2-e4 Bh1-f3 2.Sb6-d7 Bf3-g4 3.Sd7-f8 Bg4-c8 4.Qh3-d7 Kg8-h8 5.Qd7-e8 Bc8-f5 6.Kg6-f7 Bf5-h7 7.Be4-g6 Bh7-g8 #

Viktoras Paliulionis
Maskvos konkursas, 2016
2-3 garbės pažyma

white Kb6 Sc6c8 black Kf6 Qe6 Bd6
h#3,5 4.1... 3+3
1... Sc6-d4 2.Bd6-f4 + Kb6-c5 3.Qe6-e4 Sc8-b6 4.Kf6-e5 Sb6-d7 # 1... Sc6-d8 2.Bd6-f8 + Kb6-c7 3.Qe6-e8 Sc8-b6 4.Kf6-e7 Sb6-d5 # 1... Sc6-b4 2.Bd6-e7 + Sc8-d6 3.Kf6-e5 Kb6-c5 4.Be7-f6 Sb4-d3 # 1... Kb6-b5 2.Kf6-f5 Sc8-b6 3.Kf5-e4 Sb6-a4 4.Ke4-d5 Sa4-c3 #