harmonie-aktiv 2014 h#

128 "harmonie-aktiv" numeryje paskelbti 2014 metų sutarto mato konkurso rezultatai: PDF.

Mečislovas Rimkus
harmonie-aktiv 2014
1 pagyrimo atžyma

white Kf1 Sb7 black Qa6 Ka8 Pd3e3f3f2g3
h#8.5 2;1.1;. . . 2+7
1...Sb7-d6 2.Ka8-a7 Sd6-f5 3.Ka7-b6 Sf5*e3 4.g3-g2 + Kf1*f2 5.g2-g1=S Kf2-e1 6.Sg1-e2 Ke1-d2 7.Se2-d4 Kd2-c3 8.Sd4-b5 + Kc3-b3 9.Kb6-a5 Se3-c4 # 1...Sb7-c5 2.Qa6-a7 Sc5*d3 3.Ka8-b7 Sd3*f2 4.Kb7-a6 Sf2-e4 5.f3-f2 Kf1-e2 6.f2-f1=S Ke2-d3 7.Sf1-d2 Kd3-c3 8.Sd2-c4 Kc3-b4 9.Sc4-b6 Se4-c5 #


Viktoras Paliulionis
harmonie-aktiv 2014
Pagyrimas

white Ka5 Sb6 black Qd6 Rc8 Kd4 Ba4c5
h#5.5 2;1.1;. . . 2+5
1...Sb6-c4 2.Qd6-d5 Sc4-d2 3.Bc5-d6 + Ka5-b6 4.Rc8-c4 Kb6-a6 5.Kd4-c5 Ka6-a5 6.Ba4-c6 Sd2-b3 # 1...Ka5-a6 2.Ba4-b3 Ka6-b5 3.Rc8-c7 Sb6-d7 4.Kd4-d5 Kb5-a5 5.Kd5-c6 Ka5-a6 6.Bb3-d5 Sd7-b8 #