Jubiliejinio konkurso "Jorge J. Lois – 70" rezultatai

Konkurso rezultatai: PDF.

Mečislovas Rimkus
J. Lois-70 JT 2016-2017
4 prizas

white Kh1 Re5 black Kc7 Qf4 Rd6f3 Bd8h3 Pe4h2 twin move h2 f6 twin move f3 a7 twin move h3 d5
h#6 b)ph2→f6 c)Bf3→a7 d)Rh3→d5 2+8
a)1.Qf4-f7 Kh1*h2 2.Rf3-f6 Kh2-g3 3.Bh3-c8 Re5-f5 4.Kc7-d7 Kg3-f4 5.Kd7-e6 Kf4*e4 6. Bc8-d7 Rf5-e5 # b)bPh2-->f6 1.Rd6-d5 Re5*e4 2.Qf4-d6 Kh1-g1 3.Rf3-f5 Re4-f4 4.Kc7-d7 Kg1-f2 5.Kd7-e6 Kf2-e3 6.Ke6-e5 Rf4-e4 # c)bRf3-->a7 1.Qf4-c1 + Kh1*h2 2.Rd6-d5 Kh2*h3 3.Kc7-d6 Kh3-g4 4.Ra7-d7 Kg4-f5 5.Bd8-c7 Kf5-f6 6.Qc1-c5 Re5-e6 # d)bBh3-->d5 1.Rf3-b3 Kh1-g2 2.Qf4-g4 + Kg2-f2 3.Rb3-b6 Kf2-e3 4.Qg4-d7 Ke3-d4 5.Bd5-b7 + Kd4-c4 6.Kc7-c6 Re5-c5 #