Išmonių paaiškinimai

Kirkė(Circe) - nukirsta figūra dedama ne ant stalo, o į pirmykštę poziciją, kurią užėmė prieš partijos pradžią. Bokštai ir žirgai grįžta į tos spalvos laukelį, kurios spalvos laukelyje buvo nukirsti, pėstininkai į tą pačią statmeną. Beje, grįžęs bokštas gali dalyvauti rokiruotėje. Jei laukelis užimtas, figūra negrįžta.

Kirkė globėja(Parrain Circe) - visos figūros išskyrus karalius atgimsta po kito kurios nors figūros ėjimo, nuo nukirtimo vietos ta pačia kryptimi pamėgžiodamos tos figūros ėjimo trajektoriją. Jei atgimimo laukelis yra užimtas ar už lentos ribų, tai nukirsta figūra jau neatgimsta.

Kelno šachmatai(KoeKo, Köko) - ėjimas yra galimas, jei šalia atvykimo laukelio stovi kita figūra.

Ilgšis(Max, Maxi, Maximummer) - juodieji privalo daryti legalius geometriškai ilgiausius ėjimus. Atstumai skaičiuojami nuo laukelių centrų. Taigi, a1-b2 ilgesnis ėjimas negu a1-b1.

Provokatoriai(Provocateurs) - figūra negali kirsti ar šachuoti, jei jos nekontroliuoja priešingos stovyklos figūra.

Paskui lyderį/Sekimas(FML - follow my leader) - į figūros paliktą laukelį ateina kita figūra.

Vaiduoklių šachmatai(Ghost chess) - nukirsta figūra atgimsta nukirtimo laukelyje, kai tas laukelis tampa laisvas ir daugiau jau nebegali būti nukertama.