Kompozicijos pradžiamokslis

Skyrelį tvarko šachmatų kompozicijos meistras Mečislovas Rimkus
Pušyno g. 2.2, LT-71215 Kriūkai, Šakių raj.
rimkusm@gmail.com

Šis skyrelis skiriamas pradedantiesiems šachmatų kompozitoriams, tai yra tiems, kurie dar nebandė, o gal būt jau sukūrė vieną ar kitą uždavinį ar etiudą. Mes įsivaizduojame, kad Jūs, mūsų būsimas kolega, jau mokate žaisti šachmatais, ir mums čia nereikia aiškinti, kaip vaikšto šachmatų figūros. Mes tik atkreipsime Jūsų dėmesį į tai, kad šachmatų padangė arba šalis, kurios vardu vadinasi šis žurnalas, yra neįsivaizduojamai didelė ir plati, kaip ir kiekvienas Dievo kūrinys. Ir kuo toliau, tuo labiau tos ribos plečiasi, pasipildydamos naujomis idėjomis, formomis, nematytomis figūromis ir t. t. Tačiau kiekvienas, kuris įžengia į šios šalies erdves, įeina pro tuos pačius vartus. Kiekvienam žaidžiančiam šachmatininkui, sukūrus gražią kombinaciją, visuomet norisi ją įamžinti. Šachmatų kompozicija tai leidžia padaryti. Tačiau ši kombinacija turi būti "apvalyta" nuo pašalinės medžiagos, subrandinta - "išgryninta" ir "nušlifuota", ir tik po to ji gali pasirodyti visam pasauliui: būti paskelbta šiame ar kituose žurnaluose, kurių dabar gana gausu. Sėkmė greičiau aplankys jei vadovausitės keliais pagrindiniais šachmatų kompozicijos (uždavinio ar etiudo) reikalavimais.

  1. Kompozicija turi turėti idėją, vardan kurios ji yra kuriama.
  2. Kompozicija turi turėti tik vieną, autorinį idėjos suradimo kelią.
  3. Šis kelias neturi prasidėti "grubiais" ėjimais (pvz. valdovės nukirtimu).
  4. Padėtis lentoje turi būti legali. Vadinasi, turi būti įrodoma, kad ji atsirado iš pradinės šachmatų partijos padėties.

O dabar žvilgtelkime į keletą diagramų.

A) W.A. Shinkman
"Dubuque Chess Journal", 1847
#2(5 + 2)

B) W. A. Shinkman
"Deutsches Wochenschach", 1912
#3(5 + 2)

C) F. Saavedra
"Glasgow Citizen Weekly", 1895
+(2 + 2)

Šias miniatiūras siūlome jums išspręsti patiems ir nustatyti, kokios idėjos jose yra įgyvendintos, ir jas suformuluoti. "B" uždavinyje baltąjį pėstininką pakeiskite juoduoju. Kaip keičiasi uždavinio idėja? savo pastabas, klausimus galite siųsti elektroniniu ar paprastu paštu šio skyrelio vedėjui. Laukiame jūsų bandymų išreikšti vienokią ar kitokią idėją šachmatų lentoje. Tuos bandymus aptarsime šiame skyrelyje. Šių kompozicijų sprendimai - kitame numeryje.