Pirmtakai - Anticipations

Naujas Mečislovo Rimkaus darbas apie pirmtakus 2-ojoje FIDE pasaulio taurėje (2nd FIDE World Cup - Anticipations.pdf).

Mečislovas Rimkus pateikia svarbią informaciją apie pirmtakus konkursuose (PDF).