Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos dokumentai

Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos etikos kodeksas - patikslintas (PDF) .

Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos įstatai (įregistruoti)(PDF) .

Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos etikos kodeksas (PDF) .

Šachmatų kompozitorių saugos ir sveikatos instrukcija (PDF) .

Šachmatų kompozicijos taisyklės (PDF) .

Šachmatų kompozicijos strategija 2022-2025 metams (PDF) .

2022 m. Aukšto meistriškumo sporto programa: (PDF).

2021 metų programos įgyvendinimo ataskaita: (PDF).

2022 m. Biudžeto sąmata: (PDF).

Nacionalinės rinktinės: (PDF).

Įsakymai dėl rinktinės sudėties - 2021 metai: (1 įsakymas), (2 įsakymas).

2020 metų finansinės ataskaitos dokumentai: (ataskaita), (aiškinamasis raštas), (metinis pranešimas).

RC rinkinys (PDF) .

2020 metų programos įgyvendinimo ataskaita: (.pdf formatas).

2021 m. Aukšto meistriškumo sporto programa: (.xlsx formatas).

2021 m. Biudžeto sąmata: (.xls formatas).

2019 metų programų įgyvendinimo ataskaitos: (1 ataskaita), (2 ataskaita).

2020 m. Didelio meistriškumo sporto programa: (.xslx formatas).

2020 m. Biudžeto sąmata: (.xslx formatas).

2019 m. Didelio meistriškumo sporto programa: (.xlsx formatas).

2019 m. Biudžeto sąmata: (.xlsx formatas).

Lietuvos šachmatų kompozitorių rinktinių sudarymo kriterijai: (.pdf formatas).

Įsakymas dėl rinktinės sudėties - 2018 metai: (.pdf formatas).

Įsakymas dėl rinktinės sudėties - 2017 metai: (.pdf formatas).

Įsakymas dėl rinktinės sudėties - 2016 metai: (.pdf formatas).

Įsakymas dėl šachmatų kompozicijos kūrėjų rinktinės sudėties - 2016 metai: (.pdf formatas).

Įsakymas dėl rinktinės sudėties Europos čempionate - 2016 metai: (.pdf formatas).

Įsakymas dėl rinktinės sudėties - 2015 metai: (.pdf formatas).