Konkursų apžvalga "MAT PLUS" 2009

Konkursų apžvalga „Mat Plus“, 2009

Informacija PDF formate (anglų kalba, english)

Mečislovas Rimkus
„Mat Plus“ 2009
1 pagyrimas (CM)

Sprendimai

3+16b) Ra8 −> g8 h#3


Mečislovas Rimkus
„Mat Plus“ 2009
5 pagyrimas (CM)

Sprendimai

5+10b) Kd5 −> e5 h#2.5