Konkursų rezultatai

"SPRINGAREN - 60" JT

Informacija PDF formate

1. Guy Sobrecases ir Jacques Rotenberg
JT "Springaren-60" 2008
Prizas

Sprendimai

a) 1.Rb2 Ža1 2. Kc1  Žc2 3.Vd1 Ža1 4.Žc2 Žb3#;  b) 1.e2 Žxd4 2. Bc3  Kg6 3.Bc1 Žc2 4.Žd2 Že3#;  c) 1.Kc1 Žxb4 2. Kb1  Žc2 3.Bb2 Ke7 4.Vc1 Žxa3#. 
h#4b)Ža3−>c4
c)Rb1−>a2
2+14


2. Henry Tanner
JT "Springaren-60" 2008
1 garbės atžyma (HM)

Sprendimai

a) 1. Žxa7  c8Ž 2. Žc6  Ža7 3. Že5  Žb5#;  b) 1. Žxc7  a8Ž 2. Žb5  Žc7 3. Žc3  Že6#. 
h#3b)Rc5−>Re53+13


3. Mečislovas Rimkus
JT "Springaren-60" 2008
2 pagyrimo atžyma (C)

Sprendimai

a) 1. Že7  Žc7 2. Žd5+  Kxd6 3. Žb4  Žc4#;  b) 1. Že4+  Kf5 2. Žc3+  Žc2 3. Žb5  Žxc5#. 
h#3b)Ka5<−>pa43+15