Žurnalo "Best Problems" 2012-2013 metų sutarto mato (h#n) konkurso rezultatai

Konkurso rezultatai paskelbti 77 "Best Problems"numeryje: PDF.

Viktoro Paliulionio kompozicija laimėjo 3 prizą, o Mečislovo Rimkaus kūriniai įvertinti 1 ir 2 garbės atžymomis.

78 "Best Problems" numeris pakoregavo rezultatus: Viktoro kūrinys įvertintas 2 prizu.

Viktoras Paliulionis
Best Problems, 2013
2 prizas

white Bb3 Kb7 black Sa4 Bd1 Qh6 Kd3
h#7 2 sprendimai 2+4
1.Sa4-b2 Bb3-a4 2.Qh6-h1 + Kb7-b6 3.Bd1-b3 Kb6-c5 4.Kd3-c2 Kc5-d4 5.Qh1-a1 Kd4-e3 6.Kc2-b1 Ke3-d2 7.Bb3-a2 Ba4-c2 # 1.Qh6-c1 Bb3-c4 2.Kd3-d2 Kb7-c6 3.Sa4-c5 Kc6-d5 4.Sc5-b3 Kd5-e4 5.Bd1-c2+ Ke4-f3 6.Kd2-d1 Kf3-f2 7.Sb3-d2 Bc4-e2 #

Mečislovas Rimkus
Best Problems, 2013
1 garbės atžyma

white Kh8 Sc7c1 black Qe5 Ka1 Rg7 Twin move c7 e6 Twin move c7 f4 Twin
h#6.5 b)Žc7→e6
c)Žc7→f4
3+3
a)1... Sc1-d3 2.Rg7-e7 + Kh8-g8 3.Qe5-e3 Kg8-f8 4.Re7-e4 Sd3-e5 5.Ka1-b2 Kf8-e7 6.Kb2-c3 Ke7-d6 7.Kc3-d4 Sc7-b5 # b)wSc7-->e6 1... Se6-g5 2.Rg7-c7 + Kh8-g8 3.Rc7-c2 Kg8-f7 4.Qe5-b8 Kf7-e6 5.Ka1-b2 Ke6-d5 6.Kb2-c3 Kd5-c5 7.Qb8-b2 Sg5-e4 # c)wSc7-->f4 1... Sf4-d3 2.Rg7-g5 + Kh8-h7 3.Qe5-c5 Kh7-h6 4.Rg5-d5 Sd3-e5 5.Ka1-b2 Kh6-g5 6.Kb2-c3 Kg5-f4 7.Kc3-d4 Sc1-e2 #

Mečislovas Rimkus
Best Problems, 2013
2 garbės atžyma

white Sg7 Bb1 Kc2 black Qf6 Kg8 Rd3 Twin move g7 a3
h#5 b)Žg7→a3 3+3
a)1.Rd3-g3 Kc2-d2 2.Rg3-g6 Kd2-e3 3.Qf6-e7 + Ke3-f4 4.Kg8-f7 Bb1-a2 + 5.Kf7-f6 Sg7-h5 # b)wSg7-->a3 1.Rd3-f3 Kc2-d2 2.Kg8-f7 Bb1-h7 3.Rf3-f5 Kd2-e3 4.Kf7-e6 Bh7-g8 + 5.Ke6-e5 Sa3-c4 #