2014 metų "Problemiste" sutarto mato konkursų rezultatai

2014 metų "Problemiste" sutarto mato konkursų rezultatai (anglų kalba): PDF.

Mečislovas Rimkus
"Problemiste", 2014
2 prizas

white Kg1 Sf3 Be1 black Qd3 Kb7 Rd2 Twin move b7 c8 Twin move f3 e2 Twin
h#5,5 b)Kb7→c8
c)Žf3→e2
3+3
a)1... Be1-g3 2.Qd3-f5 Kg1-f1 3.Rd2-d4 Kf1-e2 4.Kb7-c6 Sf3-d2 5.Kc6-d5 Sd2-b1 6.Kd5-e4 Sb1-c3 # b)bKb7-->c8 1... Be1-h4 2.Qd3-b5 Bh4-d8 3.Rd2-d6 Kg1-f2 4.Kc8-d7 Kf2-e3 5.Kd7-e6 Ke3-e4 6.Qb5-d7 Sf3-g5 # c)wSf3-->e2 1... Kg1-f2 2.Qd3-d7 Kf2-e3 3.Rd2-d6 Be1-c3 4.Kb7-c6 Bc3-d4 5.Kc6-d5 Ke3-d3 6.Qd7-c6 Se2-f4 #

Viktoras Paliulionis
"Problemiste", 2014
3 prizas

white Be7 Kf8 black Kd7 Pe6 Qh7 Rh6
h#12 2+4
1.e6-e5 Be7-f6 2.e5-e4 Bf6-g7 3.Rh6-e6 Kf8-f7 4.Re6-e8 Kf7-f6 5.e4-e3 Bg7-f8 6.e3-e2 Bf8-e7 7.e2-e1=S Kf6-e5 8.Se1-d3 + Ke5-d5 9.Sd3-e5 Be7-d6 10.Kd7-d8 Kd5-c6 11.Se5-d7 Kc6-b7 12.Qh7-e7 Bd6-c7 #

Mečislovas Rimkus
"Problemiste", 2014
2 garbės atžyma

white Sc3 Bf5 Kb5 black Qh6 Ke5 Rd4 Twin move d4 e6
h#3,5 b)Bd4→e6 2.1.1.1 3+3
a)1... Sc3-d5 2.Qh6-e3 Sd5-e7 3.Rd4-d5 + Kb5-b4 4.Ke5-d4 Se7-c6 # 1... Kb5-c5 2.Rd4-g4 Bf5-e4 3.Ke5-f4 Kc5-d4 4.Qh6-g5 Sc3-e2 # b)bRd4-->e6 1... Kb5-c5 2.Re6-g6 Bf5-e6 3.Ke5-f6 Kc5-d6 4.Qh6-g7 Sc3-e4 # 1... Bf5-g6 2.Ke5-d6 Kb5-b6 3.Kd6-e7 + Kb6-c7 4.Qh6-f8 Sc3-d5 #