Jubiliejinis konkursas "Я. Владимиров-80"

Paskelbti preliminarūs rezultatai jubiliejinio konkurso "Я. Владимиров-80": http://www.selivanov.ru/download/Awards/Drugie/2015/vladimirov-h.pdf

Sutarto mato sekcijoje apdovanojimus gavo Mečislovo Rimkaus ir Viktoro Paliulionio kompozicijos.

Viktoras Paliulionis
JK "Я. Владимиров-80"
4 prizas
 

Sprendimas

I.1. Vf1!  Rb7  2.Bb4+  Ka7  3.Bc3  Kb8  4.Žc5  Kc7  5.Vb5  Kd6  6.Kc4  Ke5  7.Rd3  Rd5#.  II. 1. B7c5  Rc6  2.Vd5  Kc7  3.Žd6  Kd8  4.Re4  Rd7  5.Vc6  Ke7  6.Kd5  Kf6  7.Bd4  Re6#. 
h#7 2.1... 2+6
Mečislovas Rimkus
JK "Я. Владимиров-80"
2 garbės atžyma
 

Sprendimas

I. 1. Be5  Kb3  2.Že3  Kb2  3.Kd3  Kc1  4.Žf5  Kd1  5.Ke4+  Ke2  6.Bd4  Rf3#. 
II. 1. Bd4+  Kc5  2.Kd3  Rh5  3.Bg4  Kd6  4.Ke4  Ke7  5.Kf5+  Kf7  6.Be5  Rg6#. 
h#6 2.1... 3+5
Viktoras Paliulionis
JK "Я. Владимиров-80"
2 prizas
 

Sprendimas

I.1. Kxc4  Kd1  2.Kb3  Žd4+  3.Ka2  Kc2  4.Ka1  Kb3  5.b1Ž  Žc2#. 
II. 1. Kxc6  c5  2.Kb7  c6+  3.Ka8  c7  4.b1B  c8V+  5.Bb8  Va6#. 
h#5 2.1... 3+2
Viktoras Paliulionis
JK "Я. Владимиров-80"
Speciali garbės atžyma
 

Sprendimas

I. 1. Bf8!  Kh5!  2.Vh8+  Kg4  3.Bb8  Kf3  4.Kb1  Ke2  5.Va1  Kd1  6.Bb2  Žc3#. 
II. 1. Bf1  Žb4!  2.Bb1  Kf5  3.Vg1  Ke4  4.Kb2  Kd3  5.Kc1  Kc3  6.Vd1  Ža2#. 
h#6 2.1... 2+4
Mečislovas Rimkus
JK "Я. Владимиров-80"
Pagyrimo atžyma
 

Sprendimas

a) 1...Vxd7  2.Vb4  Kf7  3.Kc4  Ke6  4.Rc3  Vd5#. 
b) 1...Ve7  2.Vc4+  Kxg7  3.Bd3  Kf6  4.Kd4  Ve5#. 
c) 1...Vxg4  2.Bd2  Kg6  3.Kd3  Kf5  4.Rc3  Ve4#. 
h#3,5 b)Vd1->e2
c)Kg8->h7
2+4