Konkursų rezultatai

„Chess Leopolis“ 2008
5–as T.T.

( h#2,miniatiūrų skyrius)

Informacija PDF formate

Nr.1 T. Ėrsek ir O. Faizulin
„Chess Leopolis“ 2008
5as TT
1 prizas

Sprendimas:

a) 1.Rc3  Kf2 2.Kd4 Bd8#;  b) 1.Rc3  Be5+ 2.Kd4 Žf3#;  c) 1.Rc3  Žf4+ 2.Kd4 Be4#;  d) 1.Rc3  Žb4+ 2.Kd4 Re3#. 
5+2b)Žd3−>c1
c)b3−>b4
d) g5R
h#2


Nr.2 M. Rimkus ir N. Zujevas
„Chess Leopolis“ 2008
5as TT
2 prizas

Sprendimas:

a) 1. Ke6  Žg6 2. Rf5 Bc6#;  b) 1. Ke6  Bc8 2. Rf5 Be8#;  c) 1. Ke6  Žd7 2. Rf5 Žf8#;  d) 1. Ke6  Ža8 2. Rf5 Žc7#. 
4+2b)e5p
c)=b +j.pe7
d)=c Bc5−>d5
h#2


Nr.3 I. Lind, Č. Jakubovskij, O. Faizulin
„Chess Leopolis“ 2008
5as TT
3 prizas

Sprendimas:

a) 1. Ke6  d8Ž+ 2. Kd6 Bd7#;  b) 1. Ke6  f8B 2. Kd6 Bf6#;  c) 1. Ke6 d8R 2. Kd6 Bh6#;  d) 1. Ke6 h8V 2. Kd6 Vf6#;  e) 1. Ke6 c8V 2. Kd6 Vd7#;  f) 1. Ke6 Rd5+ 2. Kd6 d8V#. 
4+1b)d7−>f7
c)Bb7−>h8
d)c6−>h7 e)=d ir pd7−>c7
f)=d ir b7R
h#2


Nr.4 N. Zujevas
„Chess Leopolis“ 2008
5as TT
1 pagyrimo atžyma

Sprendimas:

a) 1. Kh5  Kf3 2. Rh6  Žf4#;  b) 1. Kh5  Kf5 2. Rh6  g4#. 
3+3b) −Bg5h#2