Nauji uždaviniai "Šachmatija" 2011 m. Nr. 3

Nauji uždaviniai

ORIGINALS ٭٭٭ INEDITES ٭٭٭ URDRUCK ٭٭٭ ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

(PDF formate)