Naujienos

13 internetinis turnyras

Sausio 29 dieną trisdešimtyje šalių šachmatų uždavinių sprendėjai vienu metu varžėsi 39 turnyruose.
Vilniuje vykęs turnyras buvo skirtas Mečislavui Palevičiui atminti.

Nuotraukoje - turnyro prizininkai Vidmantas Satkus (II vieta), Martynas Limontas (I vieta), Viktoras Paliulionis (III vieta) ir turnyro teisėjas Borisas Gelpernas.

Mečislav Palevič MT

Visi preliminarūs rezultatai ir uždaviniai, sprendimai - MatPlus svetainėje: http://www.matplus.net/isc.php

Nauji sprendėjų reitingai 2017.01.01

Naujausi sprendėjų reitingai (2017-01-01) - WFCC svetainėje: http://www.wfcc.ch/competitions/solving/rat_010117/ .

Vidmantas Satkus pirmą kartą karjeroje perkopė 2500 taškų ribą.
Visi lietuvių reitingai:

LTU reitingai

2015 metų "Die Schwalbe" sutarto mato konkurso rezultatai

Konkurso apžvalga (vokiečių kalba): PDF.

Mečislovas Rimkus
Die Schwalbe, 2015
6 prizas

white Kc5 Bd4 black Qe3 Kg3 Rh4 Pb7e7
h#8,5 2+5
1... Kc5-b5 2.Kg3-f4 Bd4-c5 3.Kf4-e5 Bc5*e7 4.Rh4-a4 Be7-f6 + 5.Ke5-d6 Bf6-d4 6.Kd6-c7 Kb5-c5 7.Kc7-b8 Kc5-d6 8.Ra4-a8 Bd4-e5 9.Qe3-a7 Kd6-d7 #

Viktoras Paliulionis
Die Schwalbe, 2015
1 garbės pažyma

white Bg8 Ke6 black Ka2 Ph7 Rd3 Sh5
h#9,5 2+4
1... Bg8-f7 2.Ka2-b3 Bf7-e8 3.Kb3-c4 Ke6-e7 4.Kc4-d5 Ke7-d8 5.Kd5-e6 + Kd8-c7 6.Rd3-d8 Be8-d7 + 7.Ke6-f7 Kc7-d6 8.Rd8-h8 Bd7-e8 + 9.Kf7-g8 Kd6-e7 10.Sh5-g7 Be8-f7 #

2014 metų "Problemiste" sutarto mato konkursų rezultatai

2014 metų "Problemiste" sutarto mato konkursų rezultatai (anglų kalba): PDF.

Mečislovas Rimkus
"Problemiste", 2014
2 prizas

white Kg1 Sf3 Be1 black Qd3 Kb7 Rd2 Twin move b7 c8 Twin move f3 e2 Twin
h#5,5 b)Kb7→c8
c)Žf3→e2
3+3
a)1... Be1-g3 2.Qd3-f5 Kg1-f1 3.Rd2-d4 Kf1-e2 4.Kb7-c6 Sf3-d2 5.Kc6-d5 Sd2-b1 6.Kd5-e4 Sb1-c3 # b)bKb7-->c8 1... Be1-h4 2.Qd3-b5 Bh4-d8 3.Rd2-d6 Kg1-f2 4.Kc8-d7 Kf2-e3 5.Kd7-e6 Ke3-e4 6.Qb5-d7 Sf3-g5 # c)wSf3-->e2 1... Kg1-f2 2.Qd3-d7 Kf2-e3 3.Rd2-d6 Be1-c3 4.Kb7-c6 Bc3-d4 5.Kc6-d5 Ke3-d3 6.Qd7-c6 Se2-f4 #

Viktoras Paliulionis
"Problemiste", 2014
3 prizas

white Be7 Kf8 black Kd7 Pe6 Qh7 Rh6
h#12 2+4
1.e6-e5 Be7-f6 2.e5-e4 Bf6-g7 3.Rh6-e6 Kf8-f7 4.Re6-e8 Kf7-f6 5.e4-e3 Bg7-f8 6.e3-e2 Bf8-e7 7.e2-e1=S Kf6-e5 8.Se1-d3 + Ke5-d5 9.Sd3-e5 Be7-d6 10.Kd7-d8 Kd5-c6 11.Se5-d7 Kc6-b7 12.Qh7-e7 Bd6-c7 #

Mečislovas Rimkus
"Problemiste", 2014
2 garbės atžyma

white Sc3 Bf5 Kb5 black Qh6 Ke5 Rd4 Twin move d4 e6
h#3,5 b)Bd4→e6 2.1.1.1 3+3
a)1... Sc3-d5 2.Qh6-e3 Sd5-e7 3.Rd4-d5 + Kb5-b4 4.Ke5-d4 Se7-c6 # 1... Kb5-c5 2.Rd4-g4 Bf5-e4 3.Ke5-f4 Kc5-d4 4.Qh6-g5 Sc3-e2 # b)bRd4-->e6 1... Kb5-c5 2.Re6-g6 Bf5-e6 3.Ke5-f6 Kc5-d6 4.Qh6-g7 Sc3-e4 # 1... Bf5-g6 2.Ke5-d6 Kb5-b6 3.Kd6-e7 + Kb6-c7 4.Qh6-f8 Sc3-d5 #

Gravure-2016

"Уральский проблемист" svetainėje paskelbti konkurso "Gravure-2016" rezultatai: >>> .

Viktoras Paliulionis
Gravure 2016
1 prizas

white Sf1 Kh3 black Kc4 Bd3f6 Sd2e4 Pf2
h#5 2.1... 2+6
1.Kc4-d4 Sf1-e3 2.f2-f1=B+ Se3-g2 3.Bf1-e2 Sg2-f4 4.Kd4-e3 Kh3-g2 5.Bf6-d4 Sf4-d5 # 1.Bf6-c3 Kh3-g4 2.Kc4-d4 Kg4-f5 3.Sd2-c4 Sf1-d2 4.f2-f1=S Kf5-e6 5.Sf1-e3 Sd2-b3 #

N.Kravcov, V.Paliulionis
Gravure 2016
4 garbės atžyma

white Kf8 Bb1 Pc2c5 black Ka1 Bg2 Pc6h2
h#5,5 2.1... 4+4
1...Bb1-a2 2.h2-h1=R Ba2-d5 3.c6*d5 c5-c6 4.Rh1-c1 c6-c7 5.Rc1*c2 c7-c8=Q 6.Rc2-a2 Qc8-c1 # 1...c2-c4 2.Bg2-d5 c4*d5 3.Ka1-b2 d5-d6 4.Kb2-c3 d6-d7 5.Kc3-d4 d7-d8=Q+ 6.Kd4-e5 Qd8-d6 #

Idealių matų idilija

Dar vienas Mečislovo darbas: (PDF formate).

Nauji uždaviniai "Šachmatija" 2016 m. Nr. 4Nauji uždaviniai

Visi 2016 metų 4 numerio uždaviniai (PDF formate)

Jubiliejinis konkursas Mečislovui Rimkui - 75

Mečislovui RIMKUI – 75

Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjunga skelbia jubiliejinį konkursą: Mečislovui Rimkui – 75. Tema laisva. Kūrinius (jų kiekis neribojamas) pateikti iki 2017-07-01. Uždavinius pavaizduotus diagramose siųsti adresu: Mečislovas RIMKUS, Pušyno g. 1-2, LT-71215 Kriūkai, Šakių rj., Lithuania arba elektroniniu paštu: rimkusm@gmail.com. Užrašykite savo pašto adresą. Teisėjaus jubiliatas. Prizai – knygos. Kiekvienas dalyvis gaus autoriaus knygą. Rezultatai bus paskelbti internete 2017-12-24, per jubiliato gimtadienį ir „Šachmatijoje“ 2017 Nr.4.

The Lithuanian chess composers` society announces a jubilee tourney Mečislovas Rimkus – 75. There are sections: #2, #3, #n, h#2, h#3, h#n. If there were a lot of miniatures – they will compete in another sections. The theme is free. Entries with diagrams must be sent by 1st of July, 2017, to Mečislovas RIMKUS, Pušyno g. 1-2, LT-71215 Kriūkai, Šakių rj., Lithuania or by e-mail: rimkusm@gmail.com. Write your post address. The judge will be Mečislovas Rimkus. Prizes: Lithuanian books of chess composition. Every participant will receive a book by M. Rimkus. The award will be announced in Lithuanian site: www.sachmatija.puslapiai.lt on 24th of December, 2017 (birth day) and printed in „Šachmatija” N.4/2017.

Литовский союз шахматных композиторов проводит юбилейный конкурс «Мечисловасу Римкусу – 75». Есть отделы: #2, #3, #n, h#2, h#3, h#n. Если будет много миниатюр для них будет отдельный конкурс. Тема свободная. Срок – 1 Июля 2017 года. Задачи с диаграммами посылать по адресу Mečislovas RIMKUS, Pušyno g. 1-2, LT-71215 Kriūkai, Šakių rj., Lithuania или по e-mail: rimkusm@gmail.com. Напишите свой почтовый адрес. Судить будет сам юбиляр. Призы литовские книги по шахматной композиции. Присуждение будет оглашено 24-12-2017 (день рождения юбиляра) на литовском сайте: www.sachmatija.puslapiai.lt и напечатано в «Šachmatija» в 4/2017 года.

Jubiliejinio konkurso "Sinfonie Scacchistiche - 50" rezultatai

Konkurso rezultatai (italų kalba): PDF.

Antanas Vilkauskas
Jubilee 50 Sinfonie Scacchistiche 2015
6 prizas

white Ke7 Ra5 Bb1 Ph2 black Kf5 Rf8 Ba4 Sd3c5 Pb6c3c4f4g4 Twin move g4 g6
h#2,5 b) pg4->g6 4+10
a) 1...h2-h4 2.Ba4-c2 Ra5*c5 + 3.Sd3-e5 Bb1*c2 # b) bPg4-->g6 1...h2-h3 2.Ba4-b5 Bb1*d3 + 3.Sc5-e4 Ra5*b5 #

Mečislovas Rimkus
Jubilee 50 Sinfonie Scacchistiche 2015
4 garbės atžyma

white Kh6 Ra2 Bc1 black Kb3 Bb2 Sd1b6
h#4 2111... 3+4
1.Sb6-c4 Ra2-a8 2.Sc4-a5 Bc1-e3 3.Kb3-a3 Be3-a7 4.Sa5-b3 Ba7-c5 # 1.Kb3-c2 Bc1-g5 2.Sd1-e3 Ra2-a4 3.Kc2-c1 Ra4-f4 4.Se3-c2 Rf4-f1 #

Mečislovas Rimkus
Jubilee 50 Sinfonie Scacchistiche 2015
6 garbės atžyma

white Kh4 Se1 Pd4e2f4 black Ke4 Qa6 Sf1 Rd5g1 Bh7 Pc4f3 Twin Exchange d5 f1 Twin Exchange a6 h4
h#3,5 A-B-C 5+8
a) 1...Se1-d3 2.Sf1-e3 Sd3-e5 3.Rg1-d1 Kh4-g5 4.Rd1*d4 e2*f3 # 1...Se1-c2 2.Ke4*f4 Sc2-e3 3.Bh7-e4 Se3*f1 4.Rd5-f5 e2-e3 # b) bRd5<-->bSf1 1...Se1*f3 2.Rg1-g6 Sf3-g5 + 3.Ke4-f5 Kh4-g3 4.Qa6-f6 e2-e4 # c) bQa6<-->wKh4 1...Se1-g2 2.Rd5*d4 Ka6-b5 3.Rd4-d3 Kb5*c4 4.Bh7-f5 e2*d3 #

Antanas Vilkauskas
(pagal T. Garai)
Jubilee 50 Sinfonie Scacchistiche 2015
10 pagyrimas

white Kc1 Rc8 Bf8 black Kc5 Ra4 Qd8 Bb8d3 Sb6 pc7d7d5e7
h#3 211111 3+10
1.Ra4-e4 Rc8*c7 + 2.Kc5-d4 Rc7-c2 3.e7-e5 Bf8-c5 # 1.Bd3-a6 Bf8*e7+ 2.Kc5-b5 Be7-a3 3.c7-c5 Rc8*c5 #

2015 metų "StrateGems" žurnalo sutarto mato daugelio ėjimų konkurso rezultatai

Konkurso rezultatai (anglų kalba): PDF.

Viktoras Paliulionis
StrateGems 2015
4 prizas

white Sf8 Pg2 Kg7 black Ka1 Qb3 Pb2
h#6 3+3
1.b2-b1=R g2-g4 2.Rb1-f1 g4-g5 3.Rf1*f8 g5-g6 4.Qb3-f7 + g6*f7 5.Rf8-b8 f7-f8=Q 6.Rb8-b1 Qf8-a3 #

Mečislovas Rimkus
StrateGems 2015
4 garbės atžyma

white Ka7 Be8 black Kc4 Rb4 Bb7 Sf4 Pe7
h#7,5 2+5
1...Ka7-b8 2.Rb4-a4 Kb8-c7 3.Ra4-a8 Kc7-d7 4.Kc4-b5 Kd7*e7 + 5.Kb5-a6 Ke7-d6 6.Sf4-d5 Kd6-c5 7.Sd5-b6 Kc5-b4 8.Ra8-a7 Be8-b5 #
Surinktas turinys