Naujienos

Jubiliejinio konkurso "KUDESNIK -25" sutarto mato 3 ėjimais rezultatai

Konkurso rezultatai: PDF.

Viktoras Paliulionis
JK "KUDESNIK -25"
2 prizas

white Sb3b4 Ra3 Ka6 black Ke5 Ba4
h#3 2 sprendimai 4+2
1.Ba4*b3 Ka6-b5 2.Bb3-d5 Ra3-e3 + 3.Ke5-d4 Sb4-c2 # 1.Ke5-d6 Sb3-c1 2.Kd6-c5 Ra3-c3 + 3.Kc5*b4 Sc1-a2 #

Jubiliejinio konkurso "KUDESNIK -25" sutarto mato 2 ėjimais rezultatai

Konkurso rezultatai: PDF.

Viktoras Paliulionis
JK "KUDESNIK -25"
2 prizas

white Qc5 Sa4 Ka6 black Kd3 Rb3 Sd4
h#2 4 sprendimai 3+3
1.Sd4-f5 Qc5*f5 + 2.Kd3-c4 Qf5-e4 # 1.Rb3-a3 Qc5*a3 + 2.Kd3-c4 Sa4-b6 # 1.Rb3-b2 Qc5-c1 2.Rb2-e2 Sa4-c5 # 1.Kd3-e4 Qc5-g5 2.Rb3-f3 Sa4-c5 #

Viktoras Paliulionis
JK "KUDESNIK -25"
Garbės atžyma

white Qd1 Sf3 Bb2 Kh6 black Qg2 Kc8
h#2 2 sprendimai 4+2
1.Qg2*b2 Sf3-e5 2.Qb2-b8 Qd1-d7 # 1.Qg2*f3 Bb2-f6 2.Qf3-b7 Qd1-d8 #

Žurnalo "Best Problems" 2012-2013 metų sutarto mato (h#n) konkurso rezultatai

Konkurso rezultatai paskelbti 77 "Best Problems"numeryje: PDF.

Viktoro Paliulionio kompozicija laimėjo 3 prizą, o Mečislovo Rimkaus kūriniai įvertinti 1 ir 2 garbės atžymomis.

78 "Best Problems" numeris pakoregavo rezultatus: Viktoro kūrinys įvertintas 2 prizu.

Viktoras Paliulionis
Best Problems, 2013
2 prizas

white Bb3 Kb7 black Sa4 Bd1 Qh6 Kd3
h#7 2 sprendimai 2+4
1.Sa4-b2 Bb3-a4 2.Qh6-h1 + Kb7-b6 3.Bd1-b3 Kb6-c5 4.Kd3-c2 Kc5-d4 5.Qh1-a1 Kd4-e3 6.Kc2-b1 Ke3-d2 7.Bb3-a2 Ba4-c2 # 1.Qh6-c1 Bb3-c4 2.Kd3-d2 Kb7-c6 3.Sa4-c5 Kc6-d5 4.Sc5-b3 Kd5-e4 5.Bd1-c2+ Ke4-f3 6.Kd2-d1 Kf3-f2 7.Sb3-d2 Bc4-e2 #

Mečislovas Rimkus
Best Problems, 2013
1 garbės atžyma

white Kh8 Sc7c1 black Qe5 Ka1 Rg7 Twin move c7 e6 Twin move c7 f4 Twin
h#6.5 b)Žc7→e6
c)Žc7→f4
3+3
a)1... Sc1-d3 2.Rg7-e7 + Kh8-g8 3.Qe5-e3 Kg8-f8 4.Re7-e4 Sd3-e5 5.Ka1-b2 Kf8-e7 6.Kb2-c3 Ke7-d6 7.Kc3-d4 Sc7-b5 # b)wSc7-->e6 1... Se6-g5 2.Rg7-c7 + Kh8-g8 3.Rc7-c2 Kg8-f7 4.Qe5-b8 Kf7-e6 5.Ka1-b2 Ke6-d5 6.Kb2-c3 Kd5-c5 7.Qb8-b2 Sg5-e4 # c)wSc7-->f4 1... Sf4-d3 2.Rg7-g5 + Kh8-h7 3.Qe5-c5 Kh7-h6 4.Rg5-d5 Sd3-e5 5.Ka1-b2 Kh6-g5 6.Kb2-c3 Kg5-f4 7.Kc3-d4 Sc1-e2 #

Mečislovas Rimkus
Best Problems, 2013
2 garbės atžyma

white Sg7 Bb1 Kc2 black Qf6 Kg8 Rd3 Twin move g7 a3
h#5 b)Žg7→a3 3+3
a)1.Rd3-g3 Kc2-d2 2.Rg3-g6 Kd2-e3 3.Qf6-e7 + Ke3-f4 4.Kg8-f7 Bb1-a2 + 5.Kf7-f6 Sg7-h5 # b)wSg7-->a3 1.Rd3-f3 Kc2-d2 2.Kg8-f7 Bb1-h7 3.Rf3-f5 Kd2-e3 4.Kf7-e6 Bh7-g8 + 5.Ke6-e5 Sa3-c4 #

Nauji sprendėjų reitingai

Naujausi sprendėjų reitingai (2016-07-01) - WFCC svetainėje: http://www.wfcc.ch/competitions/solving/rat_010716/ .

Lietuvių reitingai:

LTU reitingai

Nauji uždaviniai "Šachmatija" 2016 m. Nr. 2Nauji uždaviniai

Visi 2016 metų 2 numerio uždaviniai (PDF formate)

Varšuvos GP teminio konkurso rezultatai

Konkurso rezultatai: PDF.

Viktoras Paliulionis
Varšuvos GP TT, 2015
1 prizas

white Sa1a3 Kc2 black Sb2b3 Ka2
h#2.5* 3+3
1... ... 2.Ka2*a3 Kc2-b1 3.Sb2-a4 Sa1-c2 # 1...Sa3-b5 2.Sb3*a1 + Kc2-d2 3.Ka2-b1 Sb5-c3 #

SuperProblem teminio konkurso TT-135 rezultatai

Konkurso rezultatai: PDF.

Viktoras Paliulionis
SuperProblem TT-135, 2015
Superprizas, 1 vieta

white Sg1f2 Ke2 black Pd2 Kc1 Twin move d2 a2 Twin move g1 h3
h#3 a)diagr. 2.1..
b)Pd2->a2 2.1..
c)Žg1->h3 1.1..
3+2
a) 1.d2-d1=S Sg1-f3 2.Sd1-e3 Sf3-d2 3.Se3-c2 Sf2-d3 # 1.d2-d1=B + Ke2-d3 2.Bd1-c2 + Kd3-c3 3.Bc2-b1 Sg1-e2 # b) bPd2-->a2 1.a2-a1=Q Ke2-d3 2.Qa1-a2 Kd3-c3 3.Qa2-b1 Sg1-e2 # 1.a2-a1=R Sg1-f3 2.Ra1-a2 + Sf3-d2 3.Ra2-c2 Sf2-d3 # c) wSg1-->h3 1.d2-d1=B + Ke2-e3 2.Bd1-c2 Sf2-d3 + 3.Kc1-d1 Sh3-f2 #

Viktoras Paliulionis
SuperProblem TT-135, 2015
2 prizas, 2 vieta

white Sf1b6 Kd5 black Ph2 Kd3 Re4
h#4 3.1.. 3+3
1.h2-h1=R Sf1-e3 2.Rh1-c1 Sb6-c4 3.Rc1-c3 Se3-c2 4.Re4-e2 Sc2-b4 # 1.Re4-e2 Sf1-d2 2.Kd3-e3 Kd5-c4 3.h2-h1=S Kc4-c3 4.Sh1-f2 Sb6-d5 # 1.h2-h1=B Kd5-c5 2.Re4-e5 + Sb6-d5 3.Kd3-e4 Kc5-c4 4.Bh1-f3 Sf1-g3 #

KoBulChess 2014 metų sutarto mato konkursų rezultatai

Konkursų rezultatai: PDF.

Viktoras Paliulionis
KoBulChess 2014
1 - 2 prizas

white Kb8 Bh1 black Pd6 Kf7 Rc6d7
h#12 2+4
1.Rc6-c1 Bh1-b7 2.d6-d5 Kb8-a7 3.d5-d4 Ka7-b6 4.d4-d3 Bb7-e4 5.d3-d2 Be4-c2 6.d2-d1=S Kb6-c5 7.Sd1-c3 Bc2-b3 + 8.Sc3-d5 + Kc5-d4 9.Kf7-e8 Kd4-e5 10.Sd5-e7 Ke5-f6 11.Rc1-c8 Kf6-g7 12.Rc8-d8 Bb3-f7 #

FIDE olimpinio šachmatų kompozicijos turnyro (Baku, 2016) rezultatai

Konkurso rezultatai: PDF.

Viktoras Paliulionis
Baku Chess Olympic Ty 2016
2 garbės atžyma

white Kh8 Bc5 black Qd3 Kc3 Rg2g3 Sd5 Bc7
h#7.5 2+6
1...Bc5-a7 2.Rg2-c2 Ba7-b8 3.Kc3-d4 Bb8-a7 + 4.Rc2-c5 Ba7-b8 5.Qd3-c4 Kh8-h7 6.Rg3-d3 Kh7-g6 7.Bc7-f4 Kg6-f5 8.Bf4-e3 Bb8-e5 #

Jubiliejinis konkursas "George Liylu -75"

Konkurso rezultatai: PDF.

Viktoras Paliulionis
JK "George Liylu -75"
3 prizas

white Sh2 Kg5 black Qd6 Rd4c4 Ke3 Bf3
h#4 4 sprendimai 2+5
1.Rd4-d3 Sh2-f1 + 2.Ke3-d4 Sf1-g3 3.Qd6-c5 + Kg5-f4 4.Bf3-d5 Sg3-e2 # 1.Rc4-c3 Kg5-f5 2.Qd6-f4 + Kf5-e6 3.Ke3-e4 Sh2-g4 4.Rc3-e3 Sg4-f2 # 1.Qd6-g3 + Kg5-f6 2.Rd4-g4 Sh2-f1 + 3.Ke3-f4 Sf1-e3 4.Rc4-e4 Se3-d5 # 1.Bf3-c6 Sh2-f1 + 2.Ke3-e4 Kg5-g4 3.Ke4-d5 + Kg4-f5 4.Rc4-c5 Sf1-e3 #

Surinktas turinys