Naujienos

Gravure-2016

"Уральский проблемист" svetainėje paskelbti konkurso "Gravure-2016" rezultatai: >>> .

Viktoras Paliulionis
Gravure 2016
1 prizas

white Sf1 Kh3 black Kc4 Bd3f6 Sd2e4 Pf2
h#5 2.1... 2+6
1.Kc4-d4 Sf1-e3 2.f2-f1=B+ Se3-g2 3.Bf1-e2 Sg2-f4 4.Kd4-e3 Kh3-g2 5.Bf6-d4 Sf4-d5 # 1.Bf6-c3 Kh3-g4 2.Kc4-d4 Kg4-f5 3.Sd2-c4 Sf1-d2 4.f2-f1=S Kf5-e6 5.Sf1-e3 Sd2-b3 #

N.Kravcov, V.Paliulionis
Gravure 2016
4 garbės atžyma

white Kf8 Bb1 Pc2c5 black Ka1 Bg2 Pc6h2
h#5,5 2.1... 4+4
1...Bb1-a2 2.h2-h1=R Ba2-d5 3.c6*d5 c5-c6 4.Rh1-c1 c6-c7 5.Rc1*c2 c7-c8=Q 6.Rc2-a2 Qc8-c1 # 1...c2-c4 2.Bg2-d5 c4*d5 3.Ka1-b2 d5-d6 4.Kb2-c3 d6-d7 5.Kc3-d4 d7-d8=Q+ 6.Kd4-e5 Qd8-d6 #

Idealių matų idilija

Dar vienas Mečislovo darbas: (PDF formate).

Nauji uždaviniai "Šachmatija" 2016 m. Nr. 4Nauji uždaviniai

Visi 2016 metų 4 numerio uždaviniai (PDF formate)

Jubiliejinis konkursas Mečislovui Rimkui - 75

Mečislovui RIMKUI – 75

Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjunga skelbia jubiliejinį konkursą: Mečislovui Rimkui – 75. Tema laisva. Kūrinius (jų kiekis neribojamas) pateikti iki 2017-07-01. Uždavinius pavaizduotus diagramose siųsti adresu: Mečislovas RIMKUS, Pušyno g. 1-2, LT-71215 Kriūkai, Šakių rj., Lithuania arba elektroniniu paštu: rimkusm@gmail.com. Užrašykite savo pašto adresą. Teisėjaus jubiliatas. Prizai – knygos. Kiekvienas dalyvis gaus autoriaus knygą. Rezultatai bus paskelbti internete 2017-12-24, per jubiliato gimtadienį ir „Šachmatijoje“ 2017 Nr.4.

The Lithuanian chess composers` society announces a jubilee tourney Mečislovas Rimkus – 75. There are sections: #2, #3, #n, h#2, h#3, h#n. If there were a lot of miniatures – they will compete in another sections. The theme is free. Entries with diagrams must be sent by 1st of July, 2017, to Mečislovas RIMKUS, Pušyno g. 1-2, LT-71215 Kriūkai, Šakių rj., Lithuania or by e-mail: rimkusm@gmail.com. Write your post address. The judge will be Mečislovas Rimkus. Prizes: Lithuanian books of chess composition. Every participant will receive a book by M. Rimkus. The award will be announced in Lithuanian site: www.sachmatija.puslapiai.lt on 24th of December, 2017 (birth day) and printed in „Šachmatija” N.4/2017.

Литовский союз шахматных композиторов проводит юбилейный конкурс «Мечисловасу Римкусу – 75». Есть отделы: #2, #3, #n, h#2, h#3, h#n. Если будет много миниатюр для них будет отдельный конкурс. Тема свободная. Срок – 1 Июля 2017 года. Задачи с диаграммами посылать по адресу Mečislovas RIMKUS, Pušyno g. 1-2, LT-71215 Kriūkai, Šakių rj., Lithuania или по e-mail: rimkusm@gmail.com. Напишите свой почтовый адрес. Судить будет сам юбиляр. Призы литовские книги по шахматной композиции. Присуждение будет оглашено 24-12-2017 (день рождения юбиляра) на литовском сайте: www.sachmatija.puslapiai.lt и напечатано в «Šachmatija» в 4/2017 года.

Jubiliejinio konkurso "Sinfonie Scacchistiche - 50" rezultatai

Konkurso rezultatai (italų kalba): PDF.

Antanas Vilkauskas
Jubilee 50 Sinfonie Scacchistiche 2015
6 prizas

white Ke7 Ra5 Bb1 Ph2 black Kf5 Rf8 Ba4 Sd3c5 Pb6c3c4f4g4 Twin move g4 g6
h#2,5 b) pg4->g6 4+10
a) 1...h2-h4 2.Ba4-c2 Ra5*c5 + 3.Sd3-e5 Bb1*c2 # b) bPg4-->g6 1...h2-h3 2.Ba4-b5 Bb1*d3 + 3.Sc5-e4 Ra5*b5 #

Mečislovas Rimkus
Jubilee 50 Sinfonie Scacchistiche 2015
4 garbės atžyma

white Kh6 Ra2 Bc1 black Kb3 Bb2 Sd1b6
h#4 2111... 3+4
1.Sb6-c4 Ra2-a8 2.Sc4-a5 Bc1-e3 3.Kb3-a3 Be3-a7 4.Sa5-b3 Ba7-c5 # 1.Kb3-c2 Bc1-g5 2.Sd1-e3 Ra2-a4 3.Kc2-c1 Ra4-f4 4.Se3-c2 Rf4-f1 #

Mečislovas Rimkus
Jubilee 50 Sinfonie Scacchistiche 2015
6 garbės atžyma

white Kh4 Se1 Pd4e2f4 black Ke4 Qa6 Sf1 Rd5g1 Bh7 Pc4f3 Twin Exchange d5 f1 Twin Exchange a6 h4
h#3,5 A-B-C 5+8
a) 1...Se1-d3 2.Sf1-e3 Sd3-e5 3.Rg1-d1 Kh4-g5 4.Rd1*d4 e2*f3 # 1...Se1-c2 2.Ke4*f4 Sc2-e3 3.Bh7-e4 Se3*f1 4.Rd5-f5 e2-e3 # b) bRd5<-->bSf1 1...Se1*f3 2.Rg1-g6 Sf3-g5 + 3.Ke4-f5 Kh4-g3 4.Qa6-f6 e2-e4 # c) bQa6<-->wKh4 1...Se1-g2 2.Rd5*d4 Ka6-b5 3.Rd4-d3 Kb5*c4 4.Bh7-f5 e2*d3 #

Antanas Vilkauskas
(pagal T. Garai)
Jubilee 50 Sinfonie Scacchistiche 2015
10 pagyrimas

white Kc1 Rc8 Bf8 black Kc5 Ra4 Qd8 Bb8d3 Sb6 pc7d7d5e7
h#3 211111 3+10
1.Ra4-e4 Rc8*c7 + 2.Kc5-d4 Rc7-c2 3.e7-e5 Bf8-c5 # 1.Bd3-a6 Bf8*e7+ 2.Kc5-b5 Be7-a3 3.c7-c5 Rc8*c5 #

2015 metų "StrateGems" žurnalo sutarto mato daugelio ėjimų konkurso rezultatai

Konkurso rezultatai (anglų kalba): PDF.

Viktoras Paliulionis
StrateGems 2015
4 prizas

white Sf8 Pg2 Kg7 black Ka1 Qb3 Pb2
h#6 3+3
1.b2-b1=R g2-g4 2.Rb1-f1 g4-g5 3.Rf1*f8 g5-g6 4.Qb3-f7 + g6*f7 5.Rf8-b8 f7-f8=Q 6.Rb8-b1 Qf8-a3 #

Mečislovas Rimkus
StrateGems 2015
4 garbės atžyma

white Ka7 Be8 black Kc4 Rb4 Bb7 Sf4 Pe7
h#7,5 2+5
1...Ka7-b8 2.Rb4-a4 Kb8-c7 3.Ra4-a8 Kc7-d7 4.Kc4-b5 Kd7*e7 + 5.Kb5-a6 Ke7-d6 6.Sf4-d5 Kd6-c5 7.Sd5-b6 Kc5-b4 8.Ra8-a7 Be8-b5 #

Nauji sprendėjų reitingai 2016.10.01

Naujausi sprendėjų reitingai (2016-10-01) - WFCC svetainėje: http://www.wfcc.ch/competitions/solving/rat_011016/ .

Lietuvių reitingai:

LTU reitingai

2016 metų "Kėdainių taurė"

Varžybų lentelė: >>>.

Vilimanto Satkaus fotoreportažas: >>>.

2016 metų I Lietuvos taurės galutinė rikiuotė: >>>.

Zoran Gavrilovski informacija

"THE MACEDONIAN PROBLEMIST" žurnalo 2016 metų konkursai: ENG, RUS.

Keičiasi "THE MACEDONIAN PROBLEMIST" lygos 2016 metų konkurso pabaigos data (2016-10-01): ENG, RUS.

Informaciją pateikė Zoran Gavrilovski, "The Macedonian Problemist" ("TMP") redaktorius.

Mečislovo Rimkaus knyga

Naujos Mečislovo Rimkaus knygos viršelis ir ištrauka: >>>Surinktas turinys