Naujienos

Jubiliejinis konkursas "Viktorui Paliulioniui - 50"

Paskelbti JK "V. Paliulionis - 50" preliminarūs rezultatai: Paliulionis-50_preliminary.pdf

Jubiliejinis konkursas "Ю.Фокин-90"

Paskelbti preliminarūs jubiliejinio konkurso "Ю.Фокин-90" rezultatai:
http://www.selivanov.ru/newss/?act=show_news&id=418

Sutarto mato sekcijoje (http://www.selivanov.ru/download/Awards/Drugie/2015/Fokin-h.pdf) apdovanojimus gavo Viktoro Paliulionio, Mečislovo Rimkaus ir Antano Vilkausko kompozicijos.

Nauji uždaviniai "Šachmatija" 2015 m. Nr. 4Nauji uždaviniai

Visi 2015 metų 4 numerio uždaviniai (PDF formate)

Lietuviai Varšuvoje

Vilimanto Satkaus fotoreportažas. Svarbiausios žinios: Vidmantas Satkus nugalėjo atvirajame turnyre, Vilimantas Satkus apdovanotas specialiu prizu už reitingo pažangą.

Daugiau informacijos (lentelės, uždaviniai, sprendimai) apie šį bei kitus Pasaulio sprendimo taurės konkursus galima rasti WFCC puslapyje: http://www.wfcc.ch/competitions/solving/wsc-2015-2016/

Mečislavo Palevičiaus atminimo turnyras

XXIV "Kėdainių taurės" turnyro rezultatai

XXIV "Kėdainių taurės" turnyro rezultatai: (xls formate): >>> ,

(pdf formate): >>> .

Nauji sprendėjų reitingai

Naujausi sprendėjų reitingai (2015-10-01) - WFCC svetainėje: http://www.wfcc.ch/competitions/solving/rat_011015/

Lietuvių reitingai:
LTU reitingai

Nauji uždaviniai "Šachmatija" 2015 m. Nr. 3Nauji uždaviniai

Visi 2015 metų 3 numerio uždaviniai (PDF formate)

"Kėdainių taurė"

Tradicinės "Kėdainių taurės" šachmatų uždavinių sprendimo varžybos įvyks spalio 10 d. tradicinėje vietoje Vilainių sporto pramogų ir rekreacijos centre, Parko g.6. Pradžia 12 val. Kviečiame atvykti! Apie dalyvavimą prašome pranešti iki spalio 3 dienos.

Vilimantas Satkus

Varžybų nuostatai: >>> .

Jubiliejinis konkursas "Я. Владимиров-80"

Paskelbti preliminarūs rezultatai jubiliejinio konkurso "Я. Владимиров-80": http://www.selivanov.ru/download/Awards/Drugie/2015/vladimirov-h.pdf

Sutarto mato sekcijoje apdovanojimus gavo Mečislovo Rimkaus ir Viktoro Paliulionio kompozicijos.

Viktoras Paliulionis
JK "Я. Владимиров-80"
4 prizas
 

Sprendimas

I.1. Vf1!  Rb7  2.Bb4+  Ka7  3.Bc3  Kb8  4.Žc5  Kc7  5.Vb5  Kd6  6.Kc4  Ke5  7.Rd3  Rd5#.  II. 1. B7c5  Rc6  2.Vd5  Kc7  3.Žd6  Kd8  4.Re4  Rd7  5.Vc6  Ke7  6.Kd5  Kf6  7.Bd4  Re6#. 
h#7 2.1... 2+6
Mečislovas Rimkus
JK "Я. Владимиров-80"
2 garbės atžyma
 

Sprendimas

I. 1. Be5  Kb3  2.Že3  Kb2  3.Kd3  Kc1  4.Žf5  Kd1  5.Ke4+  Ke2  6.Bd4  Rf3#. 
II. 1. Bd4+  Kc5  2.Kd3  Rh5  3.Bg4  Kd6  4.Ke4  Ke7  5.Kf5+  Kf7  6.Be5  Rg6#. 
h#6 2.1... 3+5
Surinktas turinys